Cursus informatie

Activiteiten en cursussen

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Noodhulp

De noodhulpteams werken volgen een in de praktijk bewezen model. Het Grootschalige Geneeskundige Bijstandsmodel (GGB) model voorziet in het zich zo snel mogelijk en volledig kunnen richten op hen die hulp het hardst nodig hebben (We noemen dat T1/T2 slachtoffers). Tevens zorgt het model ervoor dat lichtgewonden (T3) slachtoffers geclusterd worden en voorzien van de nodige aandacht en zorg. Er wordt gezorgd voor een veilige en adequate opvang, aldaar centrale en systematische secundaire triage door een zorgprofessional.

Er wordt Basic Life Support (BSL) zorg verleend aan lichtgewonden en er wordt voorkomen dat deze groep slachtoffers onnodig beroep doen op zorgprofessionals die hun aandacht moeten richten op de zwaar(st) gewonden. Het Rode Kruis zal zich met de Noodhulpteams met name op de T3 slachtoffers richten.

 

• Bevolkingszorg
Bij rampen en calamiteiten kunnen veiligheidsregio's en gemeenten een beroep doen op het Rode Kruis voor de eerste opvang en registratie van getroffenen en het herstellen van
contact met hun verwanten. Daarnaast kan het Rode Kruis helpen bij evacuaties, de distributie van primaire levensbehoeften en beantwoordt zij specifieke hulpvragen van getroffenen.
Dit betekent dat in het geval van ontruiming, het Rode Kruis getroffenen tijdelijk opvangt in aangewezen opvanglocaties, hen voorziet van informatie en zorgt dat getroffenen zo snel
als mogelijk op eigen kracht weer verder kunnen door hun zelfredzaamheid te bevorderen. Vrijwilligers zijn actief in een opvangcentrum, een callcenter of een gemeentehuis. Dankzij
een landelijk dekkend netwerk van getrainde vrijwilligers zijn wij altijd en overal snel ter plaatse.

Kerntaak Tracing (opsporing en contactherstel)

behoort van oudsher tot één van de kernactiviteiten van het Internationale Rode Kruis en heeft als doel het opsporen van familieleden met wie het contact is verloren als gevolg van een (gewapend) conflict, een (natuur)ramp, migratie of een andere situatie waarin humanitaire
actie vereist is; om contact te herstellen en/of te behouden, dan wel opheldering te geven over het lot van vermiste personen.
Voor de uitvoering van de kerntaak Tracing werkt het Nederlandse Rode Kruis (NRK) nauw samen met het Internationaal Comité Rode Kruis (ICRC) en nationale Rode Kruis - en Rode Halve Maan - verenigingen.
Het recht op contactherstel en het recht op nieuws van familieleden werd in 1949 officieel vastgelegd in de Verdragen van Genève en de Additionele Protocollen.

Zelfredzaamheid in noodsituaties

Meer dan 3,3 miljoen Nederlanders zijn op de één of andere manier verminderd zelfredzaam. In een noodsituatie lopen zij meer risico dan anderen.
Het Rode Kruis heeft een aantal activiteiten ontwikkeld die helpen bij het vergroten van risicobewustzijn, het aanleren van vaardigheden om een noodsituatie beter te doorstaan
en het opbouwen van een netwerk zodat je in een noodsituatie niet alleen komt te staan.
Zo helpt het Rode Kruis mensen sterker en zelfredzamer te worden in noodsituaties.

Inlog vrijwilligers