Cursus informatie

Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Recreatieve Activiteiten

Deze activiteiten in Harerwijk hebben als doelstelling om mensen deel te laten nemen aan leuke activiteiten zodat ze sociaal actief zijn en jopelijk minder eenzaamheid. Daardoor willen we ieders zelfredzaamheid vergroten. Hierbij hebben we extra aandacht voor kinderen en ondersteuning van mantelzorg.

Welke activiteiten worden er gedaan?

 Boerenmarkt Hierden             Creatieve activiteiten 

Er vinden groepsactiviteiten plaats in Randmeer en in de Zeven Akkers. Daar doen in totaal zo’n 30 á 40 mensen aan mee. Het gaat dan enerzijds om sociaal contact, maar er wordt ook gebreid, gehaakt enzovoort. Die spulletjes worden regelmatig verkocht .

Er is een contactcirkel met 16 deelnemers. Vrijwilligers bellen de deelnemers op voor een praatje en om te informeren of alles goed gaat. In de toekomst gaan de deelnemers elkaar bellen ener een vrijwildie start en sluit.

Ook zijn er mogelijkheden voor een bijzondere vakantie.
Enerzijds kan het voor de deelnemers veel betekenen, maar ook kan het de mantelzorgers ontlasten. Jaarlijks nemen hieraan zo’n 14 mensen deel.
Ook hierbij is er veel inzet van vrijwilligers.

Naast de voorjaars- en herfsttochten gaan we ieder jaar voor een dagtocht naar Amsterdam. Daar maken we met een gids een rondrit door Amsterdam.

Aan jonge mensen wordt ook aandacht besteed.

Inlog vrijwilligers